หลายคนอาจเกิดความรู้สึกตอนที่กำลังมีเพศสัมพันธ์ หรือแม้แต่ความรู้สึกเวลาที่เปิดคลิปโป๊ดู  มันเป็นความรู้สึกเสียวและมีความสุขอย่างอธิบายไม่ถูก  ในแง่วิทยาศาสตร์ มันคือการหลั่งสารของสมอง  ส่วนในแง่ของอารมณ์ความรู้สึก เราไม่สามารถจำเพราะเจาะจงได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ ความรู้สึกตอนมีเซ็กส์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก เทคนิคการร่วมเพศ และปัจจัยทางกายภาพ เช่น อารมณ์ทางเพศตอนดูคลิปโป๊ การหลั่งสารสื่อประสาท และฮอร์โมน

โดยทั่วไปแล้ว ความรู้สึกตอนมีเซ็กส์มักประกอบด้วยความรู้สึกทางกายภาพและความรู้สึกทางอารมณ์ ความรู้สึกทางกายภาพ ได้แก่ ความรู้สึกเสียวซ่าน รู้สึกแน่น รู้สึกร้อนวูบวาบ เป็นต้น ความรู้สึกทางอารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึกมีความสุข รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกรักใคร่ เป็นต้น

ความรู้สึกทางกายภาพที่เกิดขึ้นตอนมีเซ็กส์นั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง เช่น การหลั่งสารสื่อประสาท เช่น โดพามีน ออกซิโตซิน และเซโรโทนิน การหลั่งฮอร์โมน เช่น เทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจน การขยายตัวของหลอดเลือด การเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นตอนดูคลิปโป๊ การหายใจที่ถี่ขึ้น เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว รู้สึกมีพลัง และรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น

ความรู้สึกทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนมีเซ็กส์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อารมณ์ของคู่รักในขณะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก และความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ คู่รักที่มีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมักรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าคู่รักที่มีปัญหาในความสัมพันธ์

นอกจากความรู้สึกทางกายภาพและความรู้สึกทางอารมณ์แล้ว การมีเพศสัมพันธ์ยังสามารถทำให้เกิดความรู้สึกอื่นๆ ตามมา เช่น ความรู้สึกผูกพัน ความรู้สึกปลอดภัย ความรู้สึกเป็นที่รัก เป็นต้น ความรู้สึกเหล่านี้เกิดจากสารสื่อประสาทและฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตอนมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของคู่รักนอกจากนี้การที่ดูคลิปโป๊ก็ยังส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของบุคคลนั้นด้วย  อย่างที่หลายคนรู้สึก มันคืออารมณ์ที่เรานิ่งสงบ และรู้สึรู้สึกเสียว ตัวสั่นไปในเวลาเดียวกัน

โดยสรุปแล้ว ความรู้สึกตอนมีเซ็กส์นั้นมีความหลากหลายและซับซ้อน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การมีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขและปลอดภัยจึงมีความสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *